- Advertisement -ad image

މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މުޅިރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.

މެޓު އޮފީހުން ވަނީ މިއަދު ހަވީރު ފަހެއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށެވެ.
އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަަށް މެޓު އޮފީހުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.
ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ލ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ވެސް ދަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެމުންނެވެ.
އަދި މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތުތަކުގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުދަވެސް އަރަމުންދެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ