Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ހަރުފަ ވިހަލުމުން އަނބިމީހާ އާއެކު ހަރުފަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިއާ: ހަރުފައެއް ވިހަލުމުން، އަނބިމީހާ އާއެކު ހަރުފަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 

ބިހާރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް މި ހަރުފަ އާޢި އަންހެން މީހާ ގޮވައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއެވެ. އަދި ހަރުފަ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން އެތަނުގައި ތިބި ޑޮކްޓަރުންވެސް ހައިރާންވިކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ނިޝާގެ ފިރިމީހާ ރާހުލް، ބަގަލްޕޫރު ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޖަވާހަރްލާލް ނެހްރޫ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގެ ހައިރާންވެފައި ތިބި ސްޓާފުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ “މި ހަރުފަ އަހަރެންގެ އަނބިމީހާގެ ގައިގައި ދަތް އަޅައިފި، ޕްލީޒް އޭނާ ސަލާމްކުރޭ”  މިފަދައިންނެވެ.

ސަބޯރުގެ ޒުރްޚުރިޔާ އަވަށުގައި ހުރި އޭނާގެ ގެ ސާފުކުރަމުން ދަނިކޮށް ނިޝާގެ ގައިގައި ހަރުފަ ވަނީ ވިހަލާފައެވެ. އެހީއަށް އެދި ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން ރާހުލް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ފެނުނީ ފާރުގައި ހަރުފަ އޮއްވާކަމަށް ޢެނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި އޭނާ އަވަހަށް ދަނޑިބުރިއެއްގެ އެހީގައި ހަރުފަ ނަގާ ބާލިދީއަކަށް ލީ ކަމަށާއި، އޭރު ނިޝާ ހޭނެތިފައި އޮތްކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު ރާހުލް ވަނީ އޭނާގެ ސައިކަލުގައި ހަރުފަ އާއި އަންހެނުން ވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް އައުމުން ޑޮކްޓަރުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެދުނީ ހަރުފަ ދުރުކުރުމަށް ފަހު ނިޝާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އެމަޖެންސީ ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވުމަށެވެ. އެމީހުން ނިޝާއަށް ފަރުވާދިނީ ހަރުފައިގެ ވިހަ ދެނެގަނެގެންނެވެ.

ޑޮކްޓަރުން އިތުރަށް ބުނީ ނިޝާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، އެ ހަރުފަ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެބަ އޮތްކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ