Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ތޫނީޝާމަރުގެ މައްސަލަ: ދައުވާ ލިބޭ ޝީޒާން ހާން ޖަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ކޯ ​​ސްޓާ އަދި ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ ބަތަލާ ޓޫނީޝާ ޝަރްމާ، އަމިއްލައަށް މަރުވި މައްސަލައިގެ ޕްރައިމް އެކްސައިޒްޑް، ޓެލެވިޜަން އެކްޓަރު ޝީޒާން ޚާން އާދީއްތަ ދުވަހު ތާނޭ ސެންޓްރަލް ޖަލުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.
ވަސައި ކޯޓުން ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝީޒާންގެ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ސުއަރިޓީ ބޮންޑާއެކު އަމުރުކޮށް، އެކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހުށަހެޅުމަށް އެދިފަ އެވެ.
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ޝީޒާން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ފަހުން އޭނާ ހުރީ ޝަރުއީ ބަންދުގަ އެވެ.
މިދިޔަ މަހު ވަލީވް ޕޮލިހުން ވަނީ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ބަތަލާ އަމިއްލައަށް މަރުވި މައްސަލައިގައި ޝީޒާންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް ވަސައި ކޯޓަށް 524 ޞަފްޙާގެ ދައުވާއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.
ސީޒަންގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވަނީ ތޫނިޝާގެ މަންމަ ސީޒަން އަށް ކުރަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށާއި ތޫނިޝާ ދެކެނީ އާއިލާގެ ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.
ޓީވީ ސީރިއަލް ސެޓްގައި ތޫނިޝާ މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނީ ސީޒަން އާއި ތޫނިޝާ ރުޅިވިތާ ދެ ހަފުތާ ފަހުންނެވެ.
ބަތަލާ މަރުވިތާ ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި ޝީޒާން ހައްޔަރުކުރީ ‘އެބެޓްމަންޓް ޓު ސޫސައިޑް’ގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ