Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

އަނަންތު އަމްބާނީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ޖަސްޓިން ބީބާ މުމްބާއީއަށް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަނަންތު އަމްބާނީ އާއި ރާދިކާ މާޗަންޓްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގައި ޕާފޯމް ކުރުމަށް ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ މުމްބާއީއަށް ގޮސްފި އެވެ.

“ބޭބީ” އާއި “ސޮރީ” ފަދަ ކާމިޔާބު ލަވަތަކުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ކެނެޑާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޕަޕަރާޒީންނަށް ފެނިފައިވަނ ތަރިން ހިމެނޭ ހަފްލާތަކުގައި ބައިވެރިވާން ތައްޔާރުވެގެން މުމްބާއީއަށްގޮސް ހުއްޓައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އަނަންތު އާއި ރާދިކާގެ ސަންގީތު ހަފްލާގައި ބީބާ ޕާފޯމް ކުރާނީ އިންޑިއާގެ ރެޕާ ބާދްޝާހާއި މަޝްހޫރު އެހެން ފަންނާނުންނާ އެކުގަ އެވެ. 

ކައިވެނީގެ ކުރިން ބޭއްވި ހަފްލާތައް ފެށުނީ އަމްބާނީ އާއިލާގެ ލަގްޒަރީ މުމްބާއީ ގެ، އެންޓިލިއާގައި ބޭއްވި އާދަޔާ ހިލާފު މާމެރޫ ހަފްލާއިންނެވެ. މި ގުޖުރާތީ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި އަނބިމީހާގެ މާމަ ހަދިޔާ ހިފައިގެން ޒިޔާރަތްކުރުން ހިމެނެއެވެ. ޖާންވީ ކަޕޫރާއި މަނޫޝީ ޗިއްލާރް ފަދަ ބޮލީވުޑްތަރިން މި ހަފްލާގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ކައިވެނީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިވެންޓްތަކުގައި ރިހާނާ، ދިލްޖީތު ދޮސަންޖް އަދި ކޭޓީ ޕެރީ ހުށަހަޅައިދިން ހުށަހެޅުންތަކަށް ފަހު، އިންޑިއާ ޓުޑޭގެ ރިޕޯޓަކުން ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތަކުގައި އެޑެލް، ޑްރޭކް އަދި ލާނާ ޑެލް ރޭ ވެސް ޕާފޯމް ކުރަން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މި ހަބަރު ކަށަވަރުވެއްޖެ ނަމަ އަނަންތު އާއި ރާދިކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ވެގެންދާނީ މި އަހަރުގެ އެންމެ ތަރިން ހިމެނޭ އެއް ހަފްލާއަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ