Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ޓައިޓޭނިކް އަދި އެވެޓާގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޖޯން ލަންޑައު މަރުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޓައިޓޭނިކް އެންޑް ދަ އެވެޓާ ފިލްމްސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ޖޯން ލަންޑައު އުމުރުން 63 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ޖޭމްސް ކެމަރަންގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ މި ޕްރޮޑިއުސަރަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ހަތަރު ފިލްމުގެ ތެރެއިން ތިން ފިލްމެއް އުފެއްދުމަށް އެހީތެރިވެފައިވާ ފަރާތެވެ.

އޭނާ މަރުވިކަން އާއިލާއިން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. މަރުވި ސަބަބެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

1980 ގެ އަހަރުތަކުގައި ފެށުނު އަދި އެތައް ޒަމާނެއް ވަންދެން ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ކެރިއަރުގައި ލަންޑައު ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ފަށައި ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް ރޭންކުތަކުން ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ އެވެ.

އޭނާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނީ، އައި ޝްރަންކް ދަ ކިޑްސް 1989 އަދި އަލް ޕަޗީނޯ އާއި މެޑޯނާ ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ޑިކް ޓްރޭސީ ފަދަ ހިޓް ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ.

އުމުރުން 29 އަހަރުގައި 20 ވަނަ ސެންޗަރީ ފޮކްސްގެ ފީޗާ ފިލްމުތަކުގެ އެގްޒެކެޓިވް ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓަކަށް އޭނާ ހަމަޖެއްސި ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

1997 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ އާއި ކޭޓް ވިންސްލެޓް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ ޓައިޓޭނިކް އަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ގެ ތްރެޝްހޯލްޑް ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އަދި 1998 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމާއެކު 11 އޮސްކާ އެވޯޑް ވެސް ވަނީ ހޯދާފަ އެވެ.

ކެމެރަންގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ފިލްމު “އެވެޓާ: ދަ ވޭ އޮފް ވޯޓާ” އަކީ ޓައިޓޭނިކް ފަދައިން ބޮކްސް އޮފީހުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ފިލްމެއް ކަމަށާއި، ދުނިޔޭގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި 2.9 ބިލިއަން ޑޮލަރާއި 1.7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ވެބްސައިޓް ސްޓެޓިސްޓާ އިން ބުނެ އެވެ.

އެވަޓާ ފިލްމުތަކުގެ ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް ސުޕަވައިޒަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި ޖޯ ލެޓާރީ ބުނީ ލަންޑައު މަރުވުމުން އޭނާގެ ހިތް ހަލާކުވި ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ