- Advertisement -ad image

ހުކުރު ހާއްސަ: ރޯސްޓް ޗިކަން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރެސިޕީ: އައިމިނަތު ދީމާ ހާމިދު

ރޯސްޓް ޗިކަން
ބޭނުންވާތަކެތި:
1 ޓޮމާޓޯ
2 މޭޒްމަތީސަމުސާ ހިމުންކޮށްލާފައިވާ ޕާރސްލޭ
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިމުންކޮށްލާފައިވާ ކޮރިއަންޑާ
1 ފިޔާ
5 ލޮނުމެދު
1 މިރުސް
4/1 ޖޯޑް ޔޯގަޓް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގާލިކް ޕައުޑަރ
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ރީނދޫ
ލުނބޮއެއްގެ އެއްފަޅި
1 ކުކުޅު
އިތުރަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:
3 އަލުވި (ކިއުބުކޮށް ކޮށާލާފައި)
1 ކެރޮޓް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް
ލޮނު އަދި އަސޭމިރުސް ލަހަލާ ވަރަށް
އަލުވި އަދި ކެރޮޓް ކޮޅު ލޮނާއި އަސޭމިރުސް އަޅައި އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އޮލިވް އޮއިލް އަޅާ އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާލާށެވެ.

ހަދާނެގޮތް:
މަތީގައިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް މިކުސަރުން މިކްސްކޮށްލުމަށްފަހު ކުކުޅުގައި ރަނގަޅަށް ހާކާލާށެވެ. ބާކީވި ހަވާދުކޮޅު ހޫނު ކޮށްލުމަށްފަހު ސޯސް އެއް ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. ކުކުޅު ލުމަށްފަހު އަލުވި ކޮރެޓް އެޅުމަށްފަހު ދެން ކުކުޅު ރަނގަޅަށް ފޮއިލްއިން ކަވަރ ކޮށްލުމަށްފަހު އަވަނަށްލާ 30 އާއި 35 މިނެޓް ވަންދެން 200 އާއި 250 ޑިގްރީގައި އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ