- Advertisement -ad image

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެޕްރީލް 15 ގައި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އެޕްރީލް 15 ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު ދެންމެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2023 އޭޕްރިލް 15 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އީ.ސީ އިން މިއަދު ނިންމައިފަވާ ކަމަށެވެ.
އަދި ފޯމު ބަލައިގަތުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށްވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައި މިވަނީ އެދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ރިޒާ އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ