test
- Advertisement -ad image

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީއަށް އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަ ކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
އެމްޑީޕީން ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައަޅަން ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވަން މިއަދު ހުޅުވާލައި ކުރިމަތިލާން ދިން ސުންގަޑިއަ ކީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އާ ހަމައަށް ނަން ހުށަހެޅޭނެ އެވެ. އެ ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިރު 100 މެމްބަރުންގެ ސޮއި ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.
ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަނީ އެ ދާއިރާ ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރިޒާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭނަ ވަނީ ގުރައިދޫ މެމްބަރުކަން 14 އަހަރު ވަންދެން ކުރައްވާފައެވެ.

ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެޕްރީލް 15 ގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ