- Advertisement -ad image

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަލީ އާރިފް ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސ. ހުޅުދޫ / ސަނީލޮޖް، ޢަލީ އާރިފް ފެނިއްޖެއެވެ.
ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ ޢަލީ އާރިފް އާ އާއިލާއާއި ވަނީ ގުޅިފައި ކަމަށެވެ.
އަދި މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ ވަނީ މާލެ އައިސްފައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ / ސަނީލޮޖް، ޢަލީ އާރިފް (46އ) ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފެބުރުވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ