Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އަލީ އާރިފް ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ސ. ހުޅުދޫ / ސަނީލޮޖް، ޢަލީ އާރިފް ފެނިއްޖެއެވެ.
ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ ޢަލީ އާރިފް އާ އާއިލާއާއި ވަނީ ގުޅިފައި ކަމަށެވެ.
އަދި މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާ ވަނީ މާލެ އައިސްފައި ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ.

ސ. ހުޅުދޫ / ސަނީލޮޖް، ޢަލީ އާރިފް (46އ) ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފެބުރުވަރީ 16 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާތީ އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ