- Advertisement -ad image

ކޮލަމާފުށީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ: މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ، އަލިފާންގަނޑު ނިވާލައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ކޮލަމާފުށީގައި ހުންނަ ޕްރިންޓް ކުރާ ތަނެއްގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލައިފާވާ ކަމަށެވެ.
ގއ ކޮލަމާފުށީގައި ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ތަނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފައިވަނީ 12:30 އެހާއިރުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ