- Advertisement -ad image

އަޒީޒާ މިސްކިތުގައި ކާރޕެޓްއެޅުމުގެ މަސައްކަތް މުލަރޯދަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ: ސިޓީ ކައުންސިލް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލެ އަޒީޒާ މިސްކިތުގައި ކާރޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.
ހުޅުމާލެ ޢަޒީޒާ މޫސާ މިސްކިތުގައި ކާޕެޓް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ހޯމަދުވަހުއެވެ.


ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް އާބާތުރަ ފިލުވައި ބެލެހެއްޓުމަކީ މޭޔަރ ޑރ މުއިއްޒު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާ އެއް މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.
އަދި އަޒީޒާ މިސްކިތުގައި ކާރޕެޓް އެޅިގެން މިދަނީ މިސްކިތުގެ އަހުލުވެރިން ބޭނުންވި ގޮތަށް ކަމަށް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ނެވިލޯންގެ ބަދަލުގައި ކާރޕެޓް އެޅަނީ މިސްކިތުގެ އަހުލުވެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށް ކައުންސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ