- Advertisement -ad image

ތިލަފުށީގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ތިލަފުށީގައި މިއަދު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ތިލަފުށީ އެމްޕީއެލް ސަރަހައްދުގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން ތިލަފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 12:45 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ރޯވެފައިވާ ތަނުގެ 80 ޕަސަންޓް މިހާރު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރުތަނަކަށް އަލިފާން ފެތުރިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މި ހާދިސާގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ 2 ބުރިއަށް ހަދާފައި ހުރި އިމާރާތެއްގައެވެ. އެ އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރއަކީ ލަކުޑި ގުދަނެކެވެ. އަދި މަތީބައި ބޭނުން ކުރަނީ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކަކަށެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ