- Advertisement -ad image

ކާރަކާއި ބަހެއް ޖެހި ބްރިޖްމަތީގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އާރުޓީއެލް ބަހަކާއި ކާރެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ބްރިޖު މަތީ މިރޭ ހިނގައިފިއެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި މިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވިތާ 24 ގަޑިއިރުވެސް ނުވަނީހެވެ.
ބްރިޖު މަތީ ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.
ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން ބްރިޖްގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތޮއްޖެހިފައެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ