Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މީހަކަށް 5 ކާށީގެ ރޭޓުން އުއްޗު ހަދިޔާކުރި ކާށިތައް ބަހަން ފަށައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބެހުމަށް ޗަމްޕާ ބްރަދާސްގެ ފަރާތުން މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ 30 ހާސް ކާށި މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ބަހަން ފަށައިފިއެވެ.
ސިޓީކައުންސިލުން ބުނީ މީހަކަށް ދެނީ 5 ކާށީގެ ޕެކްއެއް ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ ފަސްދުވަސް (11 އޭޕްރިލް 2023 ން 16 އޭޕްރިލް 2023 އަށް) އަށް ކާށި ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަފްތަރުގައި ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިގޮތަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ފަޤީރުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭނެ ފަދަ ލިޔުމެއް ގެންނެވުމަށް ކައުންސިލުން ކުރި ޢިއުލާނުގައި https://www.gazette.gov.mv/iulaan/236389 އެދިފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން 17 އޭޕްރިލް 2023 އިން ފެށިގެން ކާށި ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށެވެ. އަދި ވަޑައިގަންނަވާއިރު އައި.ޑީ ކާޑު ގެންނެވުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ