- Advertisement -ad image

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން 63 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


11 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 63 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޝަން ގއ، ގދ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވަށްމުލައް ސިޓީ ހިމެނޭ އަތޮޅެއްގައި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ރޭ 23:02 އެހާކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 63 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް މިރޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިރޭ ވަނީ 25 އަހަރުގެ ދިވެހި އިތުރު ފިރިހެނެއްވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

spot_img

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ