test
- Advertisement -ad image

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ފުރަވީރު މިއުޒިކް ޝޯވ އާއި ގުޅިގެން މިރޭ 2300ގައި، ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކް ސަރަޙައްދުގައި ހަވާއެރުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށެވެ.
މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްދާނީ 5 މިނެޓެއްހާއިރަށް ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރެއެވެ.

ހަވާ އެރުވުމަށް ބާއްވާ މިފަދަ ކޮންމެ ހަރަކާތެއް ބެލުމަށް ވެސް ގިނަ އަދަދެއް ބަޔަކު އެއްވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހަވާ އެރުވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަނީ ސިފައިންނަށް އެކަންޏެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ