- Advertisement -ad image

ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހދ. ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސް ދިވެހި ފިރިހެނަކު، އޭނާގެ އަތުގައި ބޮމެއް އޮތްކަމަށް ބުނެ ބިރުދެއްކުމުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާ އަތުގައި ބޮމެއް އޮތްކަމެއް ބުނެ ބިރުދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހްގީގް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ނުދެއެވެ.

މިދިޔަ މަހު ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ ދިވެއްސެއް އަތުން ވަޒަނެއް ފެނިގެންވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds