test
- Advertisement -ad image

މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 13،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދިން ހަފްތާއެއް ދުވަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 13،000 އަށްވުރެ މީހުން ހުށަހަޅާފައިޥާކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

“އެކްސް”ގައި ލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އިސްމާއިލް ހަބީބް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް 13،378 މީހުން ހުށަހެޅިއިރު އޭގެތެރެއިން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނީ 11،919 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި 1،459 ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަންނަކމަށް ހަބީބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު ހަމަވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި މެލޭޝިޔާ އާއި ސްރީލަންކާއިން ކަމަށްވެސް ހަބީބް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ހަބީބު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ރޯދައިގެ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ރީރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަންނަ މާޗުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ