Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ޝާކިރުބެ ނިޔާވެއްޖެ، ކަށުނަމާދު މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި މާލެ، ގ. ސެފްރަން، އިބްރާހީމް ޝާކިރު (ޝާކިރުބެ) ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ނިޔާވީ، އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެނިކޮށެވެ.

ޝާކިރުބެ ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުފުޅުން 85 އަހަރުގައެވެ. ޝާކިރުބެގެ ކަށު ނަމާދު އޮންނާނީ މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހުގައެވެ. ޝާކިރުބެކީ ކުރީގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަހުމަދު ޝިޔާމްގެ ބައްޕާފުޅެވެ.

ޝާކިރުބެ ވަނީ ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ފިލްމުތަކާއި ގިނަ ޑްރާމާތަކުގައި ބައްޕައެއްގެ ރޯލު ކުޅެފަ އެވެ. އޭނާގެ މަޑުމައިތިރި އަޑާއި އެކްޓިންގެ ހުނަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އެވެ.

ޝާކިރުބެ 1991 ވަނަ އަހަރު އުޅުއްވީ ޓެލެވިޝަން މޯލްޑިވްސް (ޓީވީއެމް) ގައެވެ. ޝާކިރުބެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީވެސް ޓީވީއެމްގެ ޑްރާމާއަކުންނެވެ. އެފަހުން އޭނާ ވަނީ ޓީވީއެމްގެ ގިނަ ޑްރާމާތަކެއްގައި މަސައްކަތްތައްކޮށް އާންމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދައިފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ