Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ގދ.އަތޮޅު ކައިރިން ކަނޑުމަތީގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި 13 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މެރިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މިއަދު ގދ.އަތޮޅު ކައިރީގައި އޮތް ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ރަޝިއާގެ 10 މީހުންނާއެކު 13 މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މެރިން ޕޮލިސް ލޯންޗަކަށް ގދ.ގަން ކައިރިން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދެ މީހުންނެވެ. އަދި ތަހުގީގު ކުރުމުން އިތުރު ޑައިވަރުން ވަނީ ބާރު ގަދަ ރާޅުތަކެއްގެ ސަބަބުން އަޑިއަށް ގޮސްފައިކަން އެނގުނުކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެއާއެކު، މެރިން ފުލުހުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާ ސާޗް އެންޑް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ދަށުން ހަތަރު އިންސްޓްރަކްޓަރުންނާއެކު 13 މީހަކު ވެސް ހަލަބޮލި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ސަލާމަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ގދ.ގައްދޫއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ޑައިވަރުންނާއި ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ހާދިސާއެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ