Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

މާފުށީގައި ހިންގި މާރާމާރިތަކުގައި އަނިޔާވި މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާފުށީގައި މާރާމާރިތަކެއް ހިންގާ އަނިޔާވި މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މާފުށީގައި މާރާމާރިއެއްގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށް މާފުށި ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް މިއަދު ފަތިހު 05:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއީ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެމީހާއަށް މިހާރު ފަރުވާ ދެމުންދަނީ ހުޅުމާލެ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިއަދު ހިންގި އިތުރު މާރާމާރިއަކާ ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެހި ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އަދި ހައްޔަރު ކުރި ދެމީހުންނަކީ ފަތިހު ހިންގި މާރާމާރީގައި ބައިވެރިވި ބައެއްކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލުމުން އެނގިފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ