- Advertisement -ad image

ރޭ ވެސް 40 ވެހިކަލް ޓޯ ކުރި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ އެކަނިވެސް 40 އުޅަނދު މާލޭސިޓީއިން ފުލުހުން ޓޯ ކޮށްފިއެވެ.
ޤަވަޢިދާ ޚިލާފަށް މާލެސިޓީގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އުޅަނދު ޓޯ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.
މާލޭ ސިޓީގެ މަގުތަކުގައި، ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް ޕާކްކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެތެރެއިން، އަމީނީމަގުން 15 އެކަނިވެސް އުޅަނދެއް ބުދަދުވަހުގެރޭ ވަނީ ޓޯ ކުރެވިފައެވެ.
އެއްވެސް އުސޫލެއްނެތި މަގުތަކުގައި ޕާކުކުރަމުންދާތީ ޕަބްލިކް ޓްރާސްޕޯޓާއި އެމަރޖެންސީގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ޕާކުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ