- Advertisement -ad image

ފަހު ދިހައެއްގައި ސްޓެލްކޯގެ ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ރޯދަމަހު ފަހު ދިހައެއްގައި ސްޓެލްކޯއިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅާ އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނިގޮތުގައި މި ރޯދަމަހުގެވެސް އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރ ސާވިސް، އިންފޮމޭޝަން ކައުންޓަރުން ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދާނީ 11:00 އިން މެންދުރު 13:00އަށް ކަމަށެވެ.

އަދި ސޭލްސް ކައުންޓަރުން 13:00 އިން 16:00 ދޭނެކަމަށާއި، އަތޮޅު އިންޖީނުގެތަކުން މި ހިދުމަތްދޭނީ 11:00 އިން 12:00 އަށްކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޝައްވާލުމަހު ސްޓެލްކޯއިން ހިދުމަތް ދޭނެގޮތް އަދި އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ