- Advertisement -ad image

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕޯސްޓް ދަނޑީގައި ޖެހިގެން ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ރޭ 23:43 ހާއިރު އެެވެ.

އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާދިނުމަށްފަހު، އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ