test
- Advertisement -ad image

ލައިސެންސް ނެތި ދުއްވި ކާރަކުން ޖެހި 35 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ފަރުވައިދެނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ލައިސެންސް ނެތި ދުއްވި ކާރަކުން ޖެހި 35 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ފަރުވައިދޭން ފަށައިފިއެވެ.
ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ރީތި ގަސްމަގު ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް ކައިރި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހަވީރު 16:40 އެހާއިރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.
އަދި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 35 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއަށް ޓުރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ހިމެނޭ ކާރާއި ސައިކަލަށް ވެސް އެކިވަރުގެ ގެއްލުނަ ލިބިފައިވެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓްގައި ހިމެނޭ ކާރު ދުއްވި މީހާގެ އަތުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެތް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.
މި އެކްސިޑެންޓްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ