test
- Advertisement -ad image

4 މީހުންނާއެކު، ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ދިޔަވެ އަޑިއަަށްދަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


4 މީހުންނާއެކު، ޅ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރި “ލޫން 2” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް، ކ.ހެލެގެލި ކައިރިން ދިޔަވެ އަޑިއަށްދާތީ އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ކޯސްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ މިރޭ 20:52 ހާއިރު ކަމަށެވެ.
މައުލޫމާތުލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގީ ކަނޑުއޮޅިން ނުކުންނަށް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގަލެއްގައިޖެހިގެންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ