test
- Advertisement -ad image

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަދު ކުރިއަށްދާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ އެެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލާ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އެޕާޓީން ބުނީ ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި އިތުރުކުރަން ޖެހުނީ ވިއްސާރަވުމާއި ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެއްޓުނުލެއް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށް ވޯޓުލުން ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ފޯރިގަދަ ކެމްޕެއިނަކަށްފަހު އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާއިރު އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންވެސް މިހާރުވަނީ ވޯޓުލާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ