- Advertisement -ad image

މޫސުން ވަރަށްގޯސް، ހއ އަތޮޅުން މ އަތޮޅަށް ނެރެފައިވާ ހުދު ސަމާލު ދަމަހައްޓައިފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހއ އަތޮޅުން ފެށިގެން މ އަތޮޅަށް ނެރެފައިވާ ހުދު ސަމާލު މެޓް އޮފީހުން ދަމަހައްޓައިފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މެންދުރު 13:00 ން ހަވީރު 18:00 އަށެވެ.

މިވަގުތުގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގަޑިއަކު 22 މޭލާއި 27 މޭލުގެ ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 45 މޭލަށް ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއަށް މިހށރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގަ ބައެއް ރަށްތަކަށް ދަނީ އުދަވެސް އަރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds