- Advertisement -ad image

ފަސް ރަށެއްގެ އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބު ޖުލައި މަހު ބާއްވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފަސް ރަށެއްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަަށް މެންބަރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެންޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ ހއ ވަށަފަރު، ށ ޅައިމަގު، ށ ކޮމަންޑޫ، ކ ތުލުސްދޫ އަދި އއ ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ޖުލައި މަހު 2 ގައި ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް މާލެ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ބާއްވާފައެވެ. އެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރީ ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ