test
- Advertisement -ad image

ޅ. މާބިންހުރާ ނެރު މައްޗަށް ދޯންޏެއް އުރިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޅ.މާބިންހުރާ ނެރުމައްޗަށް “އުއްމީދު” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއް އުރިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 11:55 ހާއިރު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރެއެވެ.

އަދި މ. މުކި ކަނދުފަތިން މަސް ބާނައިގެން ޅ.މާބިންހުރާއަށް ދަތުރުކުރަނިކޮށް، އެ ރަށު ނެރުމައްޗަށް އުރުނު “އުއްމީދު” ދޯނީގައި އެވަގުތު ތިބީ 10 ދިވެހިންނާއި 1 ބިދޭސީ ފަޅުވެރިއަކު ކަމަށާއި މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް ފަޅުވެރިއަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވޭ ކަމަށް އެއިދާރާއިން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ