test
- Advertisement -ad image

ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް، ފުލުހުން ވަނުމަށް ބޭނުންކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅުގައި ދަމާފައިވާ އިންޑިއާ އައުޓު ބެނާ ނެގުމަށް ގެކޮޅަށް ވަނުމަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ބާތިލް އަމުރެއް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.
މި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އަމުރު ނެރެފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ނޫން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތިބި ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތުހުމަތު ކުރަމުންދާ އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕެއިންގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ގެކޮޅުގައިވެސް “އިންޑިއާ އައުޓް” ބެނާ އެއް ދަމައިފައިވަނީ އެޕްރީލް މަހުގެ ވިހި ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ