- Advertisement -ad image

ގައުމު އިފްލާސްވާއިރުވެސް ސަރުކާރު ހަދާނެގޮތް ނޭނގިފައި: ޑރ ޖަމީލް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ގައުމު އިފްލާސްވާއިރުވެސް ސަރުކާރު ޣާފިލުވެ ހަދާނެ ގޮތް ނޭނގިފައި ތިބި ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ ޖަމީލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑަޒަނުން ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ހަރަދު ކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އަބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އެއީ އެންމެ 400 ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދު 1300 އަށްވުރެ ގިނަ ސިޔާސީ މަގާމު އޮތުމުން އެނގެނީ 37 ބިލިއަންގެ ދަރަނި އިތުރުކޮށްލީ ސިޔާސީ ނާޗަރަންގީއަށް ކަން ކަމަށެވެ.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ގައުމު އިފްލާސްވާއިރުވެސް ސަރުކާރު ޣާފިލުވެ ހަދާނެގޮތް ނޭނގިފައި ީ ކަމަށް ޑރ ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ