- Advertisement -ad image

ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދ އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދ އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ނޭޕާލް ފިރިހެނަކު މެޑިކަލް އެމަރޖެންސީ އެއްގައި ދ ކުޑަހުވަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިމީހާ މަރުވެފައިވާކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ އިރު އޮއްސި 18:27 ގައި ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ. މި މީހާގެ މަރާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ