Free Porn
xbporn

buy twitter followers
uk escorts escort
liverpool escort
buy instagram followers
- Advertisement -ad image

ހިތާނީ މޫސުން ފެށިއްޖެ، 15 ޖޫން އިން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ނަންނޯޓު ކުރެވޭނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެހެނިހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ހިތާނު ކުރުމުގެ ހިދުމަތް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 15 ޖޫންވާ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 26 ޖޫންވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިތާނު ކުރުމަށް ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ ނަންނޯޓު ކުރުން ކުރިއަށްދާނީ އޯޕީޑީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9 އަކުން ހަވީރު 4 އަކަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ސާރޖަރީ ކައުންޓަރުން ކަމަށެވެ.
އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަހަރު ހިތާނު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކުދިންގެ އަދަދަކީ 300 ކަމަށްވާތީ މި އަދަދު ހަމަވުމުން ނަންނޯޓު ކުރުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ހިތާނުން ކުރުން ކުރިއަށްދާނީ 2 ޖުލައިން ފެށިގެން 31 ޖުލައި ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށާއި އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހަމަޖެހިގެންދާނީ ނަންނޯޓުކުރާ ތަރުތީބުން ކަމަށްވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ހާމަކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ