test
- Advertisement -ad image

އެމްއާރުއެމް އުވާނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިލެކްޝަނުން ދީފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވުމަންޓް އެމްއާރުއެމްގައި ތިންހާސް މެންބަރުން ހަމަވެފައިވާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެޕާޓީއަށް އަންގައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެޕާޓީއަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ ނ ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތީން، ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަލައި ކަށަވަރު ކުރާއިރު، 3000 މެންބަރުން ހަމަނުވާ ޕާާޓީތައް އުވާލުމުގެ ކުރިން ގާނޫނުގައިވާ އަދަދު ހަމަކުރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ސިޓީން މާރޗް 14 ގައި އެންގި އެންގުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމްއިން ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްއާރުއެމްއަކީ މިހާރު ގާނޫނުގައި ބުނާ އަދަދަށް މެންބަރުން ހަމަވެފައިވާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ