- Advertisement -ad image

ދެ މުސަޅު ގަލޮޅު ޕޮލިހުގައި އެބަތިބި، ވެރިފަރާތުން ހަވާލުވުމަށް ފުލުހުންއެދޭ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އާއްމު ފަރާތަކުން ފުލުހަށް ގެންގޮސްފައިވާ ދެ މުސަޅުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހު، ބައު ޖަމާލުއްދީން ކައިރިން ފެނިގެން އާންމު ފަރާތަކުން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ދެ މުސަޅު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

މި ދެ މުސަޅުގެ ވެރިފަރާތުން ގަލޮޅު ޕޮލިހަށް ހާޒިރުވެ މުސަޅުތަކާ ހަވާލުވުމަށް ދަންނަވަނ ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 9631696 ގުޅުމަށްވެސް ފުލުހުން އެދެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ