- Advertisement -ad image

މާފަންނު ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާފަންނު ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މާފަންނު ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމުގެ މައުޟޫމާތު މިއަދު 11:45 އެހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ 57 އަހަރުގެ ބިދޭސީ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ. ފުލުހުން އިތުރަށަ ބުނީ މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ