test
- Advertisement -ad image

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަނީ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެމްޓިސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ “ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2، ލޭންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަން” ގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މިރޭ 20:30 ގައި ހުޅުމާލޭ ފޭސް-2 ގައި ހަވާ އެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކި މުނާސަބަތާއި ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ހަވާ އަރުވައެވެ. ހަވާ އަރުވާތަން ބެލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ