- Advertisement -ad image

އެމްޓީސީސީ ބަހަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އަންހެނަކަށް ފަރުވައިދެނީ!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމްޓީސީސީން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދޭތެރޭ ދަތުރު ކުރަމުންދާ ބަހަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އަންހެނަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލެ ބްރިޖު ލައިޓް ކައިރިން އެމްޓީސީސީ ބަހަކުން ސައިކަލެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުޟޫމާތު މިއަދު 15:14 ގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އެކސިޑެންޓްގައި ސައިކަލުން ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން 54 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ފައިގެ ހަން މަށައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ހާމަކުރެއެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ސައިކަލުގެ ފަހަތުގައި އިން އަންހެން މީހާއަށް ދަނީ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1 ޚިޔާލު

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ