test
- Advertisement -ad image

މޫސުން ގޯސްވެ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޫސުން ގޯސްވެ ކ އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލުނެރެފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޓްރޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސް އިން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ 9:45 އިން މެންދުރުފަހު 15:30 އަށެވެ. އަދި މިވަގުތުގައި ބޯކޮށްވާރޭ ވެހުމާއެކު ގުގުރުން، އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ސަމާލުވުމަށް މެޓު އޮފީހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ