- Advertisement -ad image

ހަތަރު ރަށެއްގެ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުން ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ހަތަރު ރަށެއްގައި ފަށައިފިއެވެ.

އެގޮތުން ށ. ޅައިމަގު، ށ. ކޮމަންޑޫ، ކ. ތުލުސްދޫ އަދި އއ. ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ހާމަކުރެއެވެ. ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދު ހެނދުނު 08:00 އިން ހަވީރު 16:00 އަށް.

މި ހަތަރު ރަށުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ހަމަވާ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ