- Advertisement -ad image

ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ނަން ސެނެޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލްގެ ނަން ސެނެޓަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުންނަކީ ސެނެޓާސް ކަމަށް ރޭ ބޭއްވުނު އެޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލުގެ ނަން ބަދަލުކުރިއިރު ދާދިފަހުން އެޕާޓީގެ ކައުންސިލަށް ވަނީ އިތުރު 17 ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ކޮށްފައެވެ. އެއީ  12 ފިރިހެން ބޭފުޅުންނާއި ފަސް އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ.

އަލަށް ކައުންސިލަށް މެމްބަރުންތަކެއް އިންތިހާބު ކުރީ އެ ޕާޓީގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމް މީގެ ކުރިން އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސަ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަންވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެޕާޓީގެ ހަރަކާތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ