- Advertisement -ad image

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދިޔަ ހައްޖުވެރިން މާދަމާ އަންނަން ފަށާނެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދިޔަ ދިވެހި ޙައްޖުވެރިން މާދަމާ ރާއްޖެގަޑިން ހެނދުނު 10:10ގައި ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާނެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ޖުމްލަ 453 ޙައްޖުވެރިން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިޔައެވެ. މި ޙައްޖުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ފްލައިޓެއްގައެވެ.

އެއީ މާދަމާ (20 ޖުލައި 2022)ގައި އޮންނަ ފްލައިޓާއި، މި އަންނަ ހޮނިހިރުދުވަސް އެއީ ( 23 ޖުލައި 2022) އާއި އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަދުވަސް (27 ޖުލައި 2022)ގައެވެ.

މާދަމާގެ ފްލައިޓުން 157 ޙައްޖުވެރިން އަންނަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 23 ޖުލައިގެ ފްލައިޓުން އަންނާނީ 175 ޙައްޖުވެރިން އަދި 27 ޖުލައިގެ ފްލައިޓްއިން އަންނާނީ ޖުމްލަ 117 ޙައްޖުވެރިންނެ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds