- Advertisement -ad image

އެއްވެސް އަގެއްދީފައި ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީލީޑަރުން ނުގަނެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެއްވެސް އަގެއްދީފައި ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން އިންޑިއާއަށް ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ފެލާލައިފި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއަށް އަމާޒުކޮށް ވާހަކަދައްވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވިކުނަސް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރުން ނުވިކޭނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިންޑިއާއިން އެމަނިކުފާނު ދެކެ ރުޅި އަންނަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައިވެސް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ގޮވާލުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds