test
- Advertisement -ad image

މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ކުރި ތަރާވީހު ނަމާދު!

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ކުރި ތަރާވީހު ނަމާދު އިމާމުވެ ކޮށްފައިވަނީ އައްޝައިޚް ބުއައްޖާނާއި އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ހުދައިފީ އެވެ.
ރަމަޟާންމަހާއި ދިމާކޮށް އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަސް މި މާއްބިމުގައި ހޭދަ ކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުސްލިމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މައްކާއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ