test
- Advertisement -ad image

ހައްޖުވެރިންގެ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު ފުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމަށް ރާއްޖެއިން ފުރާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕު މިއަދު ފުރާނެއެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ