- Advertisement -ad image

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި ބޭއްވި ސުކޫތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސުނާމީ ކާރިސާގެ ހަނދާނުގައި 26 ޑިސެމްބަރު 2023 ގައި ބޭއްވި ސުކޫތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ

This will close in 5 seconds