- Advertisement -ad image

ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުން ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް


ގަލޮޅު މަދަރުސާގެ އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީ ދަރިވަރުން މިއަދު ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ