- Advertisement -ad image

އީދަށް ކުލަބޮކިތަކުން މުޅި ރާއްޖެ ދިއްލައިލުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އީދަށް ރާއްޖެ ދިއްލާލުމުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޓީއަކާއި، އަތޮޅުތަކުގެ ވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ލައިޓުތައް ދިއްލާ އިފްތިތާޙް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޯމަދުވަހުގެރޭ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ