- Advertisement -ad image

މޫސުންގޯސްވެ ގދ.މަޑަވެއްޔަށް އުދަ އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައި

ad image

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ އުދަ އަރައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ގދ. މަޑަވެއްޔަށެވެ. އެގޮތުން އުދައަރައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން 4 އާއިލާއެއް އަދިވެސް ތިބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގައެވެ. (ފޮޓޯ: އަޒުހާޓް)

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޚިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ

ޚިޔާލު ލިޔުއްވާ